Czernichów, 13.01.2017r.

INFORMACJA

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, że w roku 2017 w związku  z obowiązkiem przedstawienia planu postępowań o udzielenie zamówień, nie przewiduje realizacji zadań o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, lub dla których przewiduje się ogłoszenie zamówienia w trybie Pzp.