W dniu 06.05.2014 roku odbyło się kolejne Forum Przedsiębiorstw Wodociągowych Powiatu Krakowskiego. Podczas spotkania omówiony był następujący temat: „Eksploatacja sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane – książki obiektów”. Odbyła się dyskusja, każdy z uczestników przedstawił swoje wnioski oraz podzielił się własnym doświadczeniem. Na spotkaniu swój asortyment zaprezentowała firma Mirometr – producent wodomierzy oraz nakładek do odczytów radiowych.