W dniu 29.05.2014 roku nastąpiło oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołowice, do której dopływają ścieki z Czernichowa oraz Wołowic, a z pozostałych miejscowości dowożone są samochodami asenizacyjnymi.

Podczas otwarcia obecni byli: Wójt Gminy Czernichów – Pan Szymon Łytek, Zastępca Wójta – Pan Maciej Gędłek, przedstawiciele Rady Gminy wraz z Przewodniczącą – Panią Renatą Wolarek, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Pan Paweł Kotula, Inspektor Nadzoru – Pan Jan Moskała. Na otwarciu nie zabrakło również przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Krakowie – Pana Piotra Zymona, projektanta – Pana Zbigniewa Muchy oraz przedstawicieli wykonawców I i II etapu budowy – kolejno: Instal Kraków S.A. oraz Otech Gorlice Sp. z o.o.