Czernichów, dnia 23.06.2014r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) do istniejącego zbiornika w Rybnej - przysiółek Nowy Świat. Budowa kontenera technologicznego."

+WYNIK PRZETARGU