W dniu 23.09.2014 roku w naszej gminie odbyło się Forum Przedsiębiorstw Wodociągowych Powiatu Krakowskiego zorganizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie. Tematem wiodącym spotkania była prezentacja Oczyszczalni Ścieków w Wołowicach oraz dyskusje o problemach eksploatacyjnych podobnych obiektów i wymiana doświadczeń z tym związanych.

Następnie prezentację swoich rozwiązań oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych dla obiektów gospodarki wodno – ściekowej małej i średniej wielkości przedstawiła firma Hach-Lange.

Obraz 1

Obraz 2