Zakończono realizację prac związanych z przetargiem na obudowę, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) do istniejącego zbiornika w Rybnej Nowy Świat, oraz budowę kontenera technologicznego.

Pracę wykonał zwycięzca ogłoszonego przetargu, tj. firma OTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach.