Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, zakończyliśmy pracę polegające na wymianie magistrali wodociągowej o średnicy DN 300 w miejscowości Rybna.

Dzięki przeprowadzeniu tych prac znacznie zmniejszą się straty wody.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2