W sierpniu 2014 roku podjęto pracę przy odwiercie nowego ujęcia wody pitnej w miejscowości Rybna (Kocurowiec). Odwiert został zakończony sukcesem. Nowa studnia ma wydajność ok. 13 m3/h. Z początkiem 2015 roku rozpoczynamy procedurę wykupu działek, na których ma powstać nowe ujęcie wody, aby uzyskać pozwolenie wodno-prawne na eksploatację oraz podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej.