Informacja dotycząca jakości wody pitnej z dnia 12.03.2018 r.