Informacja dotycząca jakości wody pitnej z dnia 02.08.2018 r. (PDF)