Informacja dotycząca jakości wody pitnej z dnia 28.11.2018 r.