Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, w związku z badaniami wody przeprowadzonymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, informuje:

„Woda z wodociągu publicznego Rybna podawana dla mieszkańców miejscowości Rybna - Przysiółek Nowy Świat, na terenie gminy Czernichów jest warunkowo zdatna do spożycia.

Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 220C po 72 h w wodzie w ilości 1500 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 200 jtk/1ml) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia  jakości wody zgodnej z  rozporządzeniem  Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych tj.: picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana wyłącznie  po przegotowaniu. W związku z powyższym tut. Inspektor Sanitarny informuje, że nie należy pić wody surowej, wodę wykorzystywaną do picia należy gotować min. 2 minuty. Wodę można również używać do celów sanitarno-higienicznych.”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje ponadto, iż podjęto działania zmierzające do poprawy jakości wody poprzez dodatkową dezynfekcję i płukanie sieci oraz zlecono kolejne badania celem potwierdzenia właściwych parametrów wody.