Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Czernichów o racjonalne korzystanie z wody. W związku z utrzymującym się brakiem opadów oraz prognozowaną suszą prosimy o wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od wykorzystywania jej do podlewania ogrodów, napełniania basenów, mycia samochodów itp.

 Ograniczenie to zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.