Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, że w dniu 09.02.2021 (wtorek) nastąpi włączenie do sieci wodociągowej nowego zbiornika wody pitnej w miejscowości Rybna Nowy Świat  i rozpocznie się jego napełnianie. W tym czasie mogą nastąpić wahania ciśnienia w sieci wodociągowej oraz krótkotrwałe pogorszenie jakości wody. W budynkach zasilanych wodą z ujęcia Rybna Nowy Świat docelowo ciśnienie wody może wzrosnąć o około 0,05 MPa. Za utrudnienia z góry przepraszamy