Dnia 9 lutego 2021 r., rozpoczęło się napełnianie nowego zbiornika wody na Nowym Świecie w Rybnej. Zbiornik ma stalową konstrukcję i pojemność 400m3, a koszt jego budowy wyniósł 551 637 złotych. Budowę zbiornika, którą pierwotnie planowano sfinansować ze środków własnych Gminy, w tym środków przeznaczonych na dopłaty do wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, pozyskano pełne finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nowy zbiornik zostanie napełniony do poziomu wody w starym zbiorniku, wówczas nastąpi przepięcie instalacji, stary zbiornik zostanie odłączony i dalej napełniany będzie już tylko nowy, stopniowo zwiększając ciśnienie w sieci wodociągowej. Przypominamy, że ciśnienie w sieci wodociągowej może wzrosnąć o około 0,05 MPa.