Komunikat w sprawie jakości wody pitnej z dnia 21 września 2021 r. (PDF)