Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana banku prowadzącego obsługę banku ZGK w Czernichowie.

W związku z powyższym aktualny numer konta ZGK obowiązujący od 1 stycznia 2022 to:

32 1560 0013 2016 8277 2000 0001 – RACHUNEK BIEŻĄCY