Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Czernichów o racjonalne korzystanie z wody z sieci wodociągowej. Rozpoczynający się okres wakacyjny, wysokie letnie temperatury powodują, że pobór wody z sieci zwiększa się niemal dwukrotnie, a zgromadzone zasoby wody w zbiornikach retencyjnych są szybko zużywane.

Prosimy zatem mieszkańców o wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od wykorzystywania jej do napełniania basenów, podlewania ogrodów, mycia samochodów itp.

Ograniczenie to zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz brak przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.

Dziękujemy za zrozumienie.

water