Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, iż otrzymał częściowe sprawozdanie z badań jakości wody, pobranej w dniu 25.01.2024 r. z sieci wodociągowej Rybna Bednarze, gdzie nie stwierdzono obecność bakterii grupy Coli. W badanej próbie nie stwierdzono także obecności bakterii Escherichia coli.

Po otrzymaniu końcowych wyników badań wody (przewidywany termin to poniedziałek – 29.01.2024 r.), Zakład niezwłocznie prześle je do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, celem uzyskania decyzji stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z ujęcia Rybna Bednarze.