ZASADY PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

1.    Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie (zwany dalej ZGK) przesyła faktury w formie elektronicznej
z adresu e-mail: faktury.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formacie pdf.

2.    Za dzień doręczenia faktury w formie elektronicznej ZGK w Czernichowie uważa się dzień wpływu wiadomości elektronicznej zawierającej fakturę na serwer pocztowy Odbiorcy usług.

3.    Faktury mogą być przesyłane, w formie elektronicznej po uzyskaniu akceptacji Odbiorcy usług.
Akceptację można złożyć poprzez: wypełnienie formularza „Wniosek e-faktury” i przesłanie go pocztą elektroniczną, faksem, przesyłką listową na adres ZGK w Czernichowie lub dostarczenie go osobiście.

4.    Podając w Akceptacji adres poczty elektronicznej, Odbiorca usług oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu, ZGK w Czernichowie nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie osobom trzecim adresu poczty elektronicznej,
ani za działania operatorów  internetowych.

5.    Odbiorca usług może zmienić adres poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane faktury
w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza „Wniosek e-faktury” i przesłanie go pocztą elektroniczną, faksem, przesyłką listową na adres ZGK w Czernichowie lub dostarczenie go osobiście.

6.    Odbiorca usług jest uprawniony do wycofania Akceptacji. Wycofanie Akceptacji można złożyć również za pomocą formularza „Wniosek e-faktury” i przesłanie go pocztą elektroniczną, faksem, przesyłką listową na adres ZGK w Czernichowie lub dostarczenie go osobiście.

7.    W przypadku cofnięcia Akceptacji przez Odbiorcę usług ZGK w Czernichowie traci prawo do przesyłania temu Odbiorcy usługi faktur w formie elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia
od Odbiorcy usług o cofnięciu Akceptacji.

8.    W przypadku, gdy wiadomość zawierająca fakturę w formie elektronicznej nie zostanie dostarczona Odbiorcy usług, z powodów, za które ZGK w Czernichowie nie odpowiada (np. przepełniona skrzynka pocztowa adresata),
ZGK w Czernichowie wystawi duplikat faktury w formie papierowej i prześle drogą pocztową na adres Odbiorcy usług będący w ewidencji ZGK. Kolejna faktura będzie wysyłana w formie elektronicznej na podany przez Odbiorcę usług adres e-mail.

9.    W przypadku, gdy wiadomość zawierająca fakturę w formie elektronicznej nie zostanie dostarczona Odbiorcy usług z uwagi na błędny adres poczty elektronicznej Odbiorcy usług, ZGK w Czernichowie podejmie próbę skontaktowania się z Odbiorcą usług pod wskazanym w Akceptacji numerem telefonu. W sytuacji braku kontaktu telefonicznego, ZGK w Czernichowie wystawi duplikat faktury w formie papierowej i prześle drogą pocztową na adres Odbiorcy usług będący w ewidencji ZGK. Kolejne faktury zostaną wystawione w formie papierowej do czasu  ponownego złożenia przez Odbiorcę usług  „Wniosek e-faktury”.

10.    ZGK w Czernichowie zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usługi przesyłania faktur w formie elektronicznej w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych przesłanek, o czym ZGK w Czernichowie poinformuje Odbiorcę usług drogą pisemną.

11.    Akceptacja nie wyłącza prawa ZGK w Czernichowie do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 

+ WNIOSEK DO POBRANIA (rtf)