Oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Przeginia Duchowna w gminie Czernichów. Znajduje się ona przy głównej drodze łączącej Kraków z Oświęcimiem. Średni przepływ dobowy wynosi Qsr.d.= 450 m3/d, oczyszczalnia przystosowana jest do obsługi ładunku zanieczyszczeń 3392 RLM. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Rudno.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna.

Schemat oczyszczalni zawiera następujące elementy:

 • pompownia ścieków z kratą koszową,
 • studzienka pomiarowa ścieków surowych,
 • stacja mechanicznego oczyszczania – sitopiaskownik,
 • reaktory biologiczne – 2,
 • osadnik wtórny,
 • stacja dmuchaw,
 • laguna hydroponiczna,
 • zagęszczacz osadu,
 • stacja zagęszczania i odwadniania osadu,
 • studzienka kontrolno-pomiarowa,
 • kanał odpływowy Q 300 mm PVC,
 • wylot do potoku Rudno.

CZĘŚĆ MECHANICZNA

Pierwszy etap mechanicznego oczyszczania ścieków to pompownia z kratą koszową, która zatrzymuje grube części pływające. Następnie ścieki przy pomocy dwóch pomp tłoczone są do stacji mechanicznego oczyszczania, czyli na sitopiaskownik. Jego rolą jest zatrzymanie oraz wyłapanie tzw. skratek oraz części zawieszonych.

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA I OSADOWA

Następnie rozpoczyna się biologiczna część oczyszczania ścieków. Procesy mające na celu usunięcie zanieczyszczeń odbywają się w dwóch reaktorach biologicznych, w których zlokalizowane są aeratory oraz mieszacze, których zadaniem jest napowietrzenie oraz wymieszanie osadu zgromadzonego w reaktorach wraz z dopływającymi ściekami. Reaktory biologiczne podzielone są na trzy strefy:

Faza beztlenowa – zachodzi proces defosfatacji biologicznej,

 • faza niedotleniona – zachodzi proces denitryfikacji,
 • faza tlenowa – zachodzi proces nitryfikacji.

Kolejnym etapem biologicznego oczyszczania ścieków jest osadnik wtórny. W zbiorniku tym zachodzi proces sedymentacji.

W wyniku biologicznych procesów oczyszczania ścieków powstaje osad nadmierny, który stabilizowany jest tlenowo w specjalnie przystosowanej do tego komorze. Następnie zagęszczony osad podawany jest na prasę w celu jego odwodnienia.

+ Wyniki badań ścieków oczyszczonych - lipiec 2016