Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

netto w zł*

Jednostka miary

Okres obowiązywania taryfy

od 16.12.2020r. do 15.12.2021r.

od 16.12.2021r. do 15.12.2022r.

Od 16.12.2022r. do 15.12.2023r.

 

Zaopatrzenie w wodę

 1

Grupa 1

Odbiorcy usług dla, których ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań z wodomierza głównego.

Cena za 1m3 dostarczanej wody

5,19

5,30

5,42

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,28

10,28

10,28

zł/odbiorcę/

okres rozliczeniowy-3msc

 

Odprowadzenie ścieków

2

Grupa 1

Odbiorcy usług dla, których ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równa ilości wody pobranej na podstawie wskazań z wodomierza głównego.

Cena za 1m3odprowadzanych ścieków

7,03

7,16

7,29

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

1,45

1,45

1,45

zł/odbiorcę/

okres rozliczeniowy-3msc

3

Grupa 2

Odbiorcy usług dla, których ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań z urządzenia pomiarowego.

Cena za 1m3odprowadzanych ścieków

6,71

6,83

6,96

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

11,73

11,73

11,73

zł/odbiorcę/

okres rozliczeniowy-3msc

4

Grupa 3

Odbiorcy usług dla, których ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równa ilości wody pobranej na podstawie wskazań z wodomierza głównego pomniejszonych o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Cena za 1m3odprowadzanych ścieków

6,45

6,58

6,71

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

13,18

13,18

13,18

zł/odbiorcę/

okres rozliczeniowy-3msc

*Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.